17 luty 2021

Dodatek do ubezpieczenia

Holenderski rząd, chcąc zachęcić osoby mieszkające i pracujące w Holandii do ubezpieczania siebie i swoich rodzin, dofinansowuje comiesięczne koszty, poniesione na ubezpieczenie. Dotyczy to przede wszystkim osób, osiągających niski dochód. Poniżej przedstawię szczegółowe informacje komu i kiedy należy się dodatek do ubezpieczenia.

 

Kiedy masz prawo do dodatku?

 

● Musisz mieć ukończone 18 lat.

● Musisz posiadać holenderskie ubezpieczenie zdrowotne.

Pamiętaj, że:

● Przy braku partnera fiskalnego mogą one wynosić maksymalnie € 37.496  (w 2023 roku jest to  €38.520). Więcej na temat tego, kto jest Twoim partnerem do dodatku znajdziesz tutaj.

● Gdy posiadasz partnera fiskalnego, wspólne zarobki nie mogą przekroczyć kwoty € 47.368  (za rok 2023 jest to €48.224).

● Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej osoby w roku 2024 to € 123, natomiast w roku 2023 jest to €154. Dla partnerów fiskalnych jest to kwota  € 236 (w roku 2023 - €265).

● Im wyższy dochód, tym mniejszy dodatek.

● Kwota Twoich oszczędności i inwestycji  nie przekracza określonej kwoty

 

Każdy, kto pobierał dodatek pod koniec roku kalendarzowego otrzymuje automatycznie prognozę na kolejny rok Voorschotbeschikking. Ponowne wysłanie wniosku nie jest więc potrzebne. Po otrzymaniu pisma Zorgtoeslag Voorschotbeschikking, około 20. dnia każdego miesiąca otrzymujesz na swój rachunek bankowy zaliczkę w wyliczonej przez urząd skarbowy/Belastingdienst wysokości. Będzie to kwota szacowana - o ostatecznej dowiesz się pod koniec roku. Może się wtedy okazać, że należy zwrócić część wypłaconej kwoty ze względu na zbyt wysokie zarobki, uzyskane w poprzednim roku. Osoby, które otrzymują dodatek i planują w najbliższym czasie wyemigrować na stałe z Holandii powinny złożyć wniosek o zatrzymanie wypłacania dodatku. W przeciwnym razie będzie on wypłacany w dalszym ciągu, co spowoduje nakaz jego zwrotu po kontroli Belastingdienst. 

Należy informować urząd o wszelkich zmianach w dochodach, ponieważ wysokość dodatku uzależniona jest właśnie od nich. W przypadku gdy dochody w danym roku wzrosną, należy niezwłocznie poinformować o tym urząd. Wysokość dodatku zostanie wówczas zmniejszona i dzięki temu na koniec roku nie trzeba będzie zwracać nadpłaconej części.

Osoby niezameldowane często otrzymują tzw.: „decyzję zerową” – urząd nie widzi tych osób, jako osób ubezpieczonych. Po otrzymaniu decyzji należy odwołać się, załączając kopie polisy ubezpieczeniowej oraz salarisów bądź wyciągów bankowych (w zależności od tego, kto opłaca ubezpieczenie). Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 12 tygodni.

UWAGA! Jeżeli wniosek o dodatek za rok poprzedni zostanie złożony po 1 kwietnia roku następnego, to wówczas nie będzie wiadomo, kiedy zostanie wydana decyzja i wypłacone pieniądze. Może to trwać kilka miesięcy lub nawet lat.

 

W jaki sposób zostanie wypłacony dodatek?

 

Dodatek do ubezpieczenia może być wypłacany na dwa sposoby:

● Zaliczkowo w trakcie trwania danego roku, w miesięcznych ratach wypłacanych około 20. dnia każdego miesiąca.

● Jednorazowo po zakończeniu roku, za który chcesz uzyskać dofinansowanie.

 

PAMIĘTAJ! Zanim złożysz wniosek upewnij się, że masz ubezpieczenie!

 

Rozliczasz się po raz pierwszy lub chcesz zmienić numer konta bankowego do wypłaty zwrotu podatku lub dodatku?

Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje, w jaki sposób możesz to zrobić.