26 październik 2020

Jak prawidłowo wystawić fakturę?

Faktura jest dokumentem księgowym potwierdzającym zawarcie transakcji handlowej. Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wystawienie i przekazanie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Dlatego też bardzo ważne jest, aby była wystawiona poprawnie.

 

Obowiązkowe elementy faktury

 

Jakie dane musi zawierać twoja faktura:

 • nazwa oraz adres firmy, dane kontaktowe, a także numer konta bankowego;
 • dane firmy lub osoby, dla której wystawiona jest faktura: nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku klienta prywatnego oraz adres;
 • twój numer identyfikacyjny VAT;
 • twój numer w Izbie Handlowej KVK;
 • data wystawienia faktury;
 • numer faktury (używaj kolejnych numerów na swoich fakturach, z co najmniej jedną serią. Każdy numer faktury może pojawić się tylko raz);
 • jeśli dostarczasz towary: jakie towary dostarczyłeś i ile, np. 100 kilogramów cukru lub 25 par dżinsów;
 • jeśli świadczysz usługi: jakie usługi świadczyłeś i jaki jest ich zakres, np. 1 masaż trwający 1 godzinę lub założenie ogrodu o powierzchni 50 m2 na 30 cm ziemi;
 • datę dostarczenia towaru lub usługi albo datę wpłaty zaliczki;
 • żądana kwota bez VAT (jeżeli dostarczasz towary lub usługi z różnymi stawkami VAT, to w takim przypadku należy podać oddzielne kwoty);
 • stawkę VAT mającą zastosowanie do dostarczonych towarów lub usług;
 • kwota podatku VAT.

 

Zdarza się także, że istnieją inne wymagania dotyczące faktury. Na przykład, jeśli kwota faktury wynosi €100 lub mniej (z VAT), to wówczas możesz podać mniej informacji. Innym przykładem jest sytuacja, kiedy prowadzisz interesy z zagraniczną firmą - wtedy z kolei musisz podać dodatkowe informacje.

 

Foto.: Sarah Dorweiler on Unsplash