01 październik 2021

Konsekwencje nieterminowego złożenia deklaracji VAT

Nie złożyłeś zeznania lub nie zapłaciłeś VAT na czas?

W takim przypadku możesz (ale nie musisz ) otrzymać karę oraz urząd skarbowy może naliczyć Ci kwotę podatku VAT.  

Nie otrzymasz kary, jeżeli w terminie do 7 dni od daty upłynięcia terminu złożysz zeznanie i zapłacisz podatek. 

Jeżeli jednak tego nie zrobisz, urząd skarbowy oszacuje podatek do zapłaty oraz naliczy karę w wysokości 68 euro za brak rozliczenia w terminie. Podatek VAT szacowany jest zazwyczaj na kwotę 5000 euro. 

Dodatkowo – nieterminowa płatność podatku VAT grozi karą w wysokości 3% zadeklarowanej kwoty.

Reasumując, możesz się spodziewać rachunku na kwotę 5218 euro. 

 

Co zrobić w takiej sytuacji?

Należy jak najszybciej złożyć zeznanie.