30 wrzesień 2020

Korekta faktury. Co zrobić jeśli popełnisz błąd na fakturze?

Wystawiłeś fakturę, ale okazało się, że zawiera ona błąd? Mówię tutaj na przykład o błędnie w naliczonym VAT, stawce VAT lub kwocie za usługę. Zastanawiasz się, jak we właściwy sposób ją skorygować?

Zostań ze mną, a wyjaśnię ci, co zrobić w takiej sytuacji. 

 

Korekta faktury - jak ją zrobić?

 

Faktury, w której popełniłeś błąd i już wysłałeś, niestety nie można po prostu usunąć z administracji i w jej miejsce wystawić nowej. W takim przypadku musisz wystawić fakturę korygującą. Wygląda ona właściwie tak samo, jak zwykła faktura - różnica polega na tym, że kwota na fakturze korygującej jest ujemna. Ponadto warto u góry napisać (dużymi literami), że chodzi o fakturę korygującą CREDITFACTUUR lub CREDITNOTA. Nie jest to obowiązkowe, jednak zalecane, ponieważ zapobiega nieporozumieniom z odbiorcą. Następnie nadajesz tej fakturze kolejny numer (według przyjętej u siebie numeracji). W kolejnym kroku umieść informację, do której z faktur odnosi się ta korekta. Kiedy błędna faktura została w całości skorygowana, możesz wystawić nową, prawidłowymi danymi.

 

Foto.: hellooodesign on Unsplash