08 sierpień 2020

Koszty w firmie

Jako przedsiębiorca ponosisz różne koszty: od zakupu komputera, przez artykuły biurowe, po kampanię marketingową.

Osoby prowadzące działalność na własny rachunek nie zawsze wiedzą, które koszty firmowe podlegają odliczeniu od dochodu i jak to wygląda, w przypadku odliczenia podatku VAT. Na przykład nie wszystkie koszty można odliczyć w pełni, czy nie zawsze można odliczyć podatek VAT. Musisz także odróżnić „normalne” koszty ponoszone przez firmę od inwestycji. W tym artykule powiem ci wszystko, na co należy zwrócić uwagę. 

 

Koszt firmowy czy nie?

 

Zasadniczo możesz odliczyć wszystkie koszty ponoszone przez firmę, jednak istnieje oczywiście tzw. szara strefa. Dopóki będziesz w stanie uzasadnić inspektorowi podatkowemu, dlaczego poniosłeś taki koszt, wszystko będzie w porządku.

PRZEPISY MÓWIĄ:

Oceniając, czy koszty można odliczyć, zwracamy uwagę na motyw, z jakim poniosłeś koszty. Jeśli jasne jest, że w pełni poniosłeś koszty związane z interesem biznesowym twojej firmy, zaakceptujemy koszty, jako pozycję podlegającą odliczeniu.

Jako przedsiębiorca masz swobodę w określeniu, jakie koszty poniesiesz dla firmy i ile. Zwykle w to nie ingerujemy. Możemy interweniować tylko wtedy, gdy Twoje koszty są bardzo wysokie w porównaniu z interesem biznesowym - wtedy musimy sprawdzić, czy poniesione koszty były faktycznie niezbędne.

 

UWAGA!

Musisz być w stanie udowodnić, że koszty, które ponosisz w związku z prowadzeniem działalności, faktycznie poniosłeś. 

 • Zapewnij więc dobrą administrację;
 • Zeskanuj wszystkie rachunki;
 • Przechowuj swoją dokumentację przez siedem lat.

Bardzo istotne jest to, że mamy dwa rodzaje kosztów: koszty, które możemy odliczyć w całości w tym samym roku oraz inwestycje.

Wszystkie poniesione koszty, których wartość bez podatku VAT wynosi mniej niż €450 można odliczyć jednorazowo. Kiedy wartość netto przekracza €450, jest to już inwestycja. Tutaj musimy zastosować tzw. "amortyzację" i koszt ten odpisać w latach.

 

Rodzaje kosztów firmowych:

 

 • laptop;
 • telefon komórkowy;
 • internet firmowy;
 • samochód firmowy;
 • miejsce pracy (biuro);
 • księgowy;
 • inwestycje (maszyny, narzędzia);
 • odzież robocza;
 • marketing;
 • ubezpieczenie firmowe;
 • literatura fachowa;
 • kursy lub szkolenia;
 • strona internetowa;
 • lunch, kolacje firmowe;
 • koszty podróży;
 • koszty bankowe;
 • artykuły biurowe;
 • wynajem podwykonawców;
 • materiały.

 

 

Foto.: Toa Heftiba on Unsplash