26 październik 2020

O jakie ubezpieczenia warto zadbać będąc ZZP?

Jako osoba samozatrudniona codziennie narażasz się na ryzyko, którego czasami nie da się przewidzieć. Najgorsze jest to, że często dowiadujesz się o tym, gdy jest już za późno. Będąc zatrudnionym na umowie o pracę jesteśmy ubezpieczeni od utraty pracy, choroby czy niezdolności do pracy. Zakładając własną działalność niestety o te ubezpieczenia musimy zadbać sami.

 

O jakie ubezpieczenia warto zadbać będąc ZZP?

 

 • Od odpowiedzialności - aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

  Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej chroni Cię przed następstwami roszczeń odszkodowawczych. Obowiązuje ono w sytuacji, kiedy przypadkowo wyrządziłeś krzywdę komuś innemu lub uszkodziłeś jego mienie. Takie ubezpieczenie pokryje wyrządzone przez Ciebie szkody.

 

 • Na wypadek niezdolności do pracy - arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

  Jako przedsiębiorca jesteś odpowiedzialny za własne dochody.
  Załóżmy, że tymczasowo lub na stałe nie masz dochodu, lub jest on mniejszy, ponieważ jesteś chory lub miałeś wypadek. Co wtedy?
  Jako osoba samozatrudniona możesz ubezpieczyć się od utraty dochodów z powodu choroby czy niezdolności do pracy.

 

 • Prawne – rechtsbijstandverzekering

  Ubezpieczenie ochrony prawnej obejmuje nieoczekiwane koszty i porady prawne. Co się stanie, jeśli jako osoba samozatrudniona masz dostawcę, który nie dotrzymuje swoich umów? A może twój klient nie opłacił należnych Ci faktur? W przypadku braku rozwiązania często pozostaje tylko jedna opcja: zwrócenie się o pomoc prawną. Bez ubezpieczenia ochrony prawnej może to być kosztowna sytuacja.

 

 • Ubezpieczenie majątku firmy - inventaris/voorraad

  To ubezpieczenie kompensuje skutki zdarzeń losowych, których następstwa przynoszą stratę na majątku firmy (np. pożar, kradzież, zalanie).

 

 

Foto.: Nick Morrison on Unsplash