26 październik 2020

Rodzaje podatków ZZP

Przedsiębiorcy, którzy mają lub chcą otworzyć działalność na terenie Holandii w formie firmy jednoosobowej, będą mieć do czynienia z poniższymi podatkami:

1) podatek obrotowy - omzetbelasting;

2) podatek dochodowy - inkomstenbelasting;

3) składka na ubezpieczenie zdrowotne - ZVW.

 

1. Podatek obrotowy (omzetbelasting)


Firmy objęte podatkiem obrotowym mają do czynienia z trzema taryfami:
1) 21% od każdej usługi;
2) 9% od każdej usługi;
3) 0% od każdej usługi.

Rozliczenie za dany kwartał należy złożyć po zakończeniu danego kwartału.
Poniżej przedstawiam konkretne terminy:

1. kwartał – przed 30 kwietnia

2. kwartał – przed 31 lipca

3. kwartał – przed 31 października

4. kwartał – przed 31 stycznia

 

2. Podatek dochodowy (inkomstenbelasting)


Pracownicy płacą podatek od wynagrodzenia, natomiast przedsiębiorcy płacą podatek od osiągniętych zysków. Zysk do opodatkowania obliczasz sumując najpierw cały dochód z firmy. Następnie odejmujesz koszty operacyjne. Stanowią je wszystkie koszty, które ponosisz w związku z biznesem - od kosztów telefonu i wynajmu samochodu, po utrzymanie witryny internetowej.
Zsumowałeś wszystkie te koszty i odliczyłeś je od dochodu? Wtedy pozostaje Ci zysk.

 

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne (zorgverzekeringswet)


Oprócz podatku dochodowego należy również uwzględnić składkę na ubezpieczenie zdrowotne zależną od dochodu (ZVW). Składka ta jest już potrącana pracownikom przez pracodawcę lub agencję, lecz ty, jako przedsiębiorca, musisz sam ją opłacić.

Po złożeniu zeznania podatkowego i ustaleniu dochodu do opodatkowania, otrzymasz również oddzielne oszacowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, zależne od dochodów.

 

 

Foto.: Beatriz Pérez Moya on Unsplash