17 luty 2021

Rozliczenie podatkowe w Holandii - osoby niezameldowane

Pracowałeś lub otrzymywałeś zasiłek w Holandii? Powinieneś rozliczyć się z podatku dochodowego.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowa ustawa, dotycząca rozliczenia podatku dochodowego w Holandii dla osób fizycznych (obowiązuje od roku 2016).

Poniżej przedstawiam szczegóły.

 

Kryterium podziału podatników

 

Wyróżniamy dwie grupy podatników:

● Rezydenci podatkowi, czyli osoby, które są na stałe zameldowane na terenie Holandii (binnenlandse belastingplichtigen), co uprawnia je korzystania ze wszystkich ulg podatkowych.

● Osoby niezameldowane (w tym pracownicy tymczasowi), posiadające status nie-rezydenta (buitenlandse belastingplichtige), bez prawa do skorzystania z ulg podatkowych.

 

Co zmienia nowa ustawa?

 

Do dnia 31 grudnia 2014 roku każda osoba fizyczna, rozliczająca się z podatku w Holandii, miała prawo wyboru jednej z powyższych grup. Większość wybierała opcję fikcyjnej rezydencji podatkowej, co dawało im możliwość skorzystania z ulg i, tym samym, otrzymywania wyższych zwrotów z podatku. Niestety z dniem 1 stycznia 2015 roku prawo to zostało zniesione przez holenderski urząd skarbowy. W związku z tym osoby niezameldowane lub zameldowane przez część danego roku będą musiały spełnić dwa warunki, aby móc skorzystać ze wszystkich ulg podatkowych:

Po pierwsze: dochód z Holandii w danym roku rozliczeniowym musi wynosić minimum 90% całościowego, rocznego dochodu (biorąc pod uwagę również dochody partnera fiskalnego).

Po drugie: należy dostarczyć do holenderskiego urzędu skarbowego zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w innych krajach, w tym w Polsce. Zaświadczenie musi być na odpowiednim formularzu (w języku polskim), przygotowanym i udostępnianym co roku na stronie Belastingdienst.

 

UWAGA! Z rokiem 2023 Holenderski urząd skarbowy zmienił przepisy i zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego nie zawsze jest potrzebne. Jeżeli w roku poprzedzającym rozliczenie podatkowe dostarczyłeś zaświadczenie o dochodach i Twoja sytuacja nie zmieniła się, nadal mógłbyś je dostarczyć to wówczas nie musisz tego robić. 

Przykład: Chcesz rozliczyć się w Holandii za 2023 rok. W 2022 także złożyłeś zeznanie i dostarczyłeś zaświadczenie o dochodach z polskiego urzędu skarbowego. W 2023 miałeś dochód tylko w Holandii zatem nie potrzebujesz zaświadczenia o dochodach. Musisz jednak pamiętać, że nadal masz obowiązek rozliczyć się w polskim urzędzie skarbowym z dochodu uzyskanego w Holandii.

 

Jak uzyskać takie zaświadczenie?

 

Pobierz zaświadczenie ze strony holenderskiego urzędu skarbowego TUTAJ.

 

Uwaga! Zaświadczenie za poprzedni rok podatkowy będzie dostępne  do pobrania 1 marca.

 

Aby polski urząd skarbowy wystawił takie zaświadczenie, należy rozliczyć się z dochodu na PIT-36 + załącznik ZG, uwzględniając, w zależności od sytuacji, dochód uzyskany w danym roku w Polsce lub/i innym kraju. Następnie trzeba udać się z częściowo wypełnionym zaświadczeniem (strona pierwsza) do urzędu skarbowego, uiścić opłatę skarbową i czekać na wydanie dokumentu. Po otrzymaniu dokumentu wystarczy zrobić skan lub zdjęcie i wysłać je do biura rachunkowego do kontroli. Jeżeli okaże się, że zaświadczenie spełnia określone wymogi, to należy wysłać je na poniższy adres:

Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland

Postbus 2577

6401 DB Heerlen

Nederland

Zaświadczenie to powinno być wysłane przed złożeniem zeznania podatkowego lub, najpóźniej, w tym samym czasie. W innym wypadku Belastingdienst może nie naliczyć wszystkich należnych ulg podatkowych.

 

W jaki sposób policzyć, czy spełniasz warunek 90% dochodu, pochodzącego z Holandii? 

 

Jeżeli uzyskałeś dochód tylko w Holandii, to spełniasz ten warunek. Jeśli w danym roku miałeś dochód z Holandii i Polski, to wówczas musisz policzyć, jaki stopień procentowy miał dochód holenderski w dochodzie ogólnym. W tym celu musisz zsumować cały dochód uzyskany w danym roku, podzielić dochód uzyskany w Holandii przez sumę dochodu ogółem i to razy 100%.

Na przykład twój holenderski dochód wyniósł 20 tys. euro, a w Polsce zarobiłeś 5 tys. euro. Kwotę 20 tys. euro dzielimy zatem przez 25 tys. euro (suma obydwu dochodów) x 100% co daje nam 80%. Czyli Polski dochód stanowi 80% dochodu ogółem. Oznacza to, że niestety nie spełniasz warunku, aby móc rozliczyć się z zaświadczeniem z polskiego urzędu skarbowego i skorzystać ze wszystkich ulg. Nie składasz wówczas prośby o wydanie zaświadczenia.

 

Czy musisz się rozliczyć?

 

Do rozliczenia zobowiązane są osoby, które:

● Otrzymały od urzędu list z prośbą o złożenie deklaracji podatkowej (aangiftebrief).

● Otrzymały od urzędu formularz do rozliczenia.

● Muszą dopłacić ponad €48 podatku do urzędu skarbowego.

● Zaleca się, aby rozliczyły się osoby, które spodziewają się zwrotu większego, niż €16.

 

Co grozi za brak rozliczenia w terminie?

 

Najpierw urząd skarbowy wysyła przypomnienie oraz wyznacza datę, do kiedy musisz się rozliczyć. Następnie otrzymujesz upomnienie. Za trzecim razem jest już kara. Wysokość pierwszej kary to €369. Jeśli zdarzy ci się częściej spóźnić z rozliczeniem, kara ta może wynieść nawet €5514.

 

Jak długo musisz czekać na zwrot podatku?

 

Trudno powiedzieć, ale oficjalnie urząd skarbowy stara się wydać decyzje w ciągu 3 lat od daty wpłynięcia zeznania. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że na ten moment decyzje są wystawiane do około pół roku, choć zdarza się, że w pojedynczych przypadkach okres oczekiwania jest dłuższy. Są też inne czynniki, które mogą wpłynąć na to, jak szybko otrzymasz zwrot. TUTAJ piszę więcej na ten temat.

 

Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy lub chcesz zmienić numer konta bankowego do wypłaty zwrotu podatku, TUTAJ znajdziesz szczegółowe informacje, w jaki sposób możesz to zrobić.

 

Foto.: Tyler Franta on Unsplash